Blokady parkingowe

Z każdym rokiem na ulicach polskich miast przybywa samochodów. Niestety ograniczona przestrzeń miejska uniemożliwia tworzenie nowych miejsc parkingowych, które zaspokoiłyby potrzeby mieszkańców i osób przyjezdnych np. turystów. W związku z tym osoby prywatne, firmy oraz instytucje znajdujące się w centrach miast mogą borykać się z niedostateczną ilością miejsc dla swoich potrzeb oraz osób ich odwiedzających (znajomych, klientów, petentów). Właściciele i zarządcy takich miejsc chcąc zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych na użytek własny, wykupuje daną przestrzeń i zabezpiecza ją przed dostępem innych użytkowników ruchu zaporami parkingowymi.

Zapora parkingowa ma za cel uniemożliwić wjazd pojazdów nieuprawnionych na dany teren. Blokady te są stałe lub składane i zabezpieczane zamkiem bądź kłódką. Znajdują one zastosowanie na dojazdach do prywatnych posesji, parkingach, w bramach przejazdowych. W ofercie firm zajmujących się produkcją i dystrybucją blokad parkingowych możemy znaleźć różne modele zapór w zależności od kształtu i wielkości. Oto niektóre z nich:
– słupek- najprostsze rozwiązanie, wykonane z profilu o średnich rozmiarach: 50 x 50 mm i wysokości 60 cm,
– w kształcie litery „T”,
– w kształcie litery „X”,
– w kształcie litery „U” wykonana z rury,
– w kształcie motyla.
I wiele innych w zależności od potrzeb klienta.
	zapora parkingowa

Poza tym zapory parkingowe mają szerokie zastosowanie na terenie miast. Używa się ich w celu uniemożliwienia dostępu pojazdów mechanicznych na dany teren np. deptaków, chodników itp. W takich miejscach najczęściej stosuje się zapory parkingowe stałe.

Innymi miejscami, gdzie ze względu na bezpieczeństwo stosuje się zapory parkingowe są instytucje użyteczności publicznej, obiekty rządowe czy też ambasady. Miejsca te ze względu na swój charakter są szczególnie narażone na próbę przedostania się do ich wnętrza osób niepowołanych. Zapora parkingowa stosowana w takim miejscu musi zatem charakteryzować się wysokiej jakości konstrukcją oraz wykonaniem.